Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc để hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

 

Phạm vi sử dụng thông tin:

Chỉ dùng cho nội bộ Bác sĩ Chính,  gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

 

Thời gian lưu trữ thông tin:

Một năm từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

 

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Phẫu thuật thẩm mỹ Bác sĩ Chính

Địa chỉ: 433/28 Sư Vạn Hanh, Q.10, TP.HCM

 

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Bác sĩ Chính chăm sóc khách hàng.

 

Trân trọng cảm ơn